Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

AKTUALNOŚCI 

 

25 MAJA 2020

Nowości wydawnicze w serii "Nowy regionalizm w badaniach literackich"

 

W serii wydawniczej "Nowy regionalizm w badaniach literackich" publikowanych przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac  Naukowych Universitas ukazały się niedawno kolejne tomy:  

 

Elżbie,ta Dutka, Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku, Kraków 2020.

Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik, red. Jerzy Madejski, Sławomir Iwasiów, Kraków 2020. 

 

Niebawem opublikowany zostanie następny tom:

 

Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowowczesności (XIX-XXI wiek), red. Danuta Zawadzka, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Marzena Radecka, Kraków 2020.

 

Publikacje można zamówić za pośrednictwem strony internetowej

TAiWPN Universitas

 

 

 

 

17 MAJA 2019 

 

Promocja Lubuskiej literatury osadniczej

 

Zapraszamy na promocję książki Kamili Gieby Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regonui, która odbędzie się
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im.
C. Norwida w Zielonej Górze w dniu 23.05.2019
o godz. 18.00 (Klub Pro Libris im. A.K. Waśkiewicza). Spotkanie poprowadzi Katarzyna Meller-Rebelska. 

 

 

17 MARCA 2019

Recenzja Lubuskiej literatury osadniczej  w "Przeglądzie Zachodnim"

W najnowszym numerze "Przeglądu Zachodniego" (3/2018) Kornelia Ćwiek-Rogalska recenzuje Lubuską literaturę osadniczą Kamili Gieby. Z tematyką numeru można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu Zachodniego.

 

7 MARCA 2019

"Pro Libris" 2019, nr 1-2 (66-67): wywiad o Pracowni

 

W najnowszym numerze czasopisma "Pro Libris" opublikowany został wywiad Ziemia lubuska pod lupą literaturoznawców, w którym Dariusz Świdkiewicz rozmawia z Kamilą Giebą o Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną (strony 109-113). 

W tym samym numerze "Pro Libris" Mirosława Szott relacjonuje spotkanie pod hasłem "Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?", które odbyło się w grudniu 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (strony 96-97). Tę relację uzupełnia wypowiedź Eugeniusza Kurzawy (strony 98-101).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całym numerem! 

 

 

28 LUTEGO 2019

 

Lubuskie Wawrzyny 2018 rozdane!

28 lutego 2019 r. podczas uroczystej gali w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zostały rozdane Lubuskie Wawrzyny 2018. Lista laureatów w kategorii Lubuski Wawrzyn Literacki, Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz Lubuski Wawrzyn Dziennikarski znajduje się na stronie konkursu

Cieszymy się, że także nasza Pracownia została doceniona: prof. Małgorzata Mikołajczak odebrała dyplom honorowy za osiągnięcia naukowe, a dr Kamila Gieba dyplom za nominację do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym oraz nominowanym pisarzom, naukowcom i dziennikarzom! 

 

 

16 STYCZNIA 2019 

 

Nowy regionalizm w badaniach literackich (teoria i praktyka) - wykład prof. Małgorzaty Mikołajczak 

 

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze w dniu 16 stycznia 2019 prof. Małgorzata Mikołajczak wygłosiła wykład "Nowy regionalizm w badaniach literackich (teoria
i praktyka". 

 

Spotkanie odbyło się w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - oddział
w Zielonej Górze. 

 

 

 

 

7 GRUDNIA 2018

 

Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła? Dyskusja na temat literatury lubuskiej i jej twórców

 

5 grudnia 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się dyskusja pod hasłem "Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?". 

 

Spotkanie prowadzili dr Mirosława Szott z naszej Pracowni oraz Eugeniusz Kurzawa, przez Związku Literatów Polskich - oddział
w Zielonej Górze. 

 

W dyskusji uczestniczyli: Małgorzata Mikołajczak, Kamila Gieba, Czsław Sobkowiak, Paulina Korzeniewska-Nowakowska, Andriej Kotin, Arkadiusz Kalin i Alfred Siatecki. 

 

 

 

 

17 LISTOPADA 2018

 

Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich
i Północnych. In memoriam dra Stanisława Talarczyka 

 

W dniu 23 listopada 2018 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja "Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich
i Północnych. In memoriam dra Stanisława Talarczyka".

Spotkanie organizuje Instytut Zachodni w Poznaniu przy współudziale Zakładu Literaturoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rady Naukowej
ds. Regionalizmu przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Konferencja odbywa się w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. 

Szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo na stronie Instytutu Zachodniego. 

 

 

6 LISTOPADA 2018

Janusz Łastowiecki doktorem nauk humanistycznych 

Miło nam poinformować, że 22 października 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Janusza Łastowieckiego pt. Specyfika odbioru słuchowiska radiowego (na przykładzie polskich realizacji gatunku).  Promotorem dysertacji jest prof. Małgorzata Mikołajczak, a promotorem pomocniczym dr Dorota Szagun. Pracę zrecenzowali prof. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. Andrzej Zawada (Uniwersytet Wrocławski). 

Serdecznie gratulujemy! 

 

11 WRZEŚNIA 2018

Dwie publikacje z serii "Historia Literatury Pogranicza" dostępne w wersji cyfrowej! 

Informujemy, że za pośrednictwem Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniono publikację Małgorzaty Mikołajczak Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej  (Zielona Góra 2011) oraz fragmenty monografii Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii (red. M. Mikołajczak, współudz. K. Gieba, M. Sobczak, Zielona Góra 2013). 

Książka Małgorzaty Mikołajczak dostępna jest TUTAJ

Wybrane artykuły z monografii zbiorowej można pobrać na tej stronie: KLIK

 

Wśród udostępnionych zasobów znalazły się teksty takich autorek i autorów, jak Tadeusz Bujnicki, Wolfgang Brylla, Leszek Jazownik, Kamila Gieba, Marek Robert Górniak, Krystyna Kamińska, Aleksandra Krawczyk, Janusz Łastowiecki, Karol Maliszewski, Małgorzata Mikołajczak, Maria Roszak, Robert Rudiak, Marta Ruszczyńska, Mirosława Szott, Andrzej K. Waśkiewicz, Katarzyna Węgorowska oraz Iwona Żuraszek-Ryś.

 

4 SIERPNIA 2018

Recenzja książki Kamili Gieby Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu 

Na stronie internetowej Echo Gorzowa ukazała się recenzja książki Kamili Gieby. Monografię recenzuje Krystyna Kamińska. 
"Praca Kamili Gieby jest głęboko osadzona w nauce o literaturze lat powojennych, o literaturze regionu, 
w badaniach nad tożsamością i oczywiście nad całością wiedzy o literaturze lubuskiej. Niesie dużo ważnych wniosków nie tylko dla historii, ale również dla naszych związków z regionem lubuskim. Choć intelektualnie głęboka, napisana jest językiem zachęcającym do czytania, do odkrywania z autorką coraz to nowych przestrzeni badawczych. Polecam ją wszystkim, którzy nie tylko o literaturze, ale o regionie chcą wiedzieć więcej" - konkluduje recenzentka. 
Cała recenzja znajduje się tutaj, zachęcamy do lektury. 

  

12 CZERWCA 2018

Mirosława Szott doktorem nauk humanistycznych 

12 czerwca 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mirosławy Szott pt. Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki. Promotorem dysertacji jest prof. Małgorzata Mikołajczak. Pracę recenzowali prof. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie) oraz prof. Elżbieta Konończuk (Uniwersytet w Białymstoku).
Serdecznie gratulujemy!

 

8 MAJA 2018

 

"W meandrach geopoetyki" - wykład prof. Elżbiety Konończuk
z Uniwersytetu w Białymstoku

 

W trakcie prelekcji, która odbyła się 8 maja 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. Konończuk przedstawiła dzieje rozwoju geopoetyki oraz związane z nią orientacje badawcze. W wykładzie wzięli udział studenci Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego raz pracownicy tego instytutu.

Spotkanie prowadziła prof. Małgorzata Mikołajczak. 

Profesor Elżbieta Konończuk jest kierownikiem Zakładu Teorii i Antropologii Literatury IFP UwB, zastępcą redaktora czasopisma "Białostockie Studia Literaturoznawcze", autorką licznych artykułów z zakresu poetyki przestrzeni i geopoetyki. 

 

 

 

9 LUTEGO 2018

 

Promocja książki Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury
i literatury polsko-niemieckiego pogranicza pod redakcją Marty Bąkiewicz

 

9 lutego 2018 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się promocja 6 tomu z serii "Historia Literatury Pogranicza". 


W spotkaniu wzięli udział autorzy poszczególnych artykułów zebranych w tym tomie: 
Marta Bąkiewicz (redaktorka tomu), Grażyna B. Szewczyk, Beata Halicka, Marceli Tureczek, Agnieszka Dylewska oraz reprezentantki Pracowni: Kamila Gieba i Katarzyna Meller-Rebelska.

Spotkanie prowadził prof. Tomasz Nodzyński. 

Relacja ze spotkania oraz fotogaleria znajduje się na stronie internetowej Muzeum Ziemi Lubuskiej. 

 

 

 

8 LUTEGO 2018

 Premiera książki Kamili Gieby Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

 

Zachęcamy do zapoznania się z monografią dr Kamili Gieby Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, stanowiącą końcowy efekt finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie projektu badawczego nr  2015/17/N/HS2/03214.  

 

Książka ukazała się nakładem krakowskiego Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas w serii wydawniczej "Nowy regionalizm w badaniach literackich". 

 

Monografia stanowi uzupełnioną i rozszerzoną wersję dysertacji doktorskiej pt. Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych.

 Promotorem rozprawy jest prof. Małgorzata Mikołajczak, pracę recenzowali prof. Wojciech Browarny (UWr) oraz prof. Elżbieta Rybicka (UJ).

Książkę można nabyć za pośtednictwem strony internetowej wydawcy

 

 

23 STYCZNIA 2018

W Radiu Index o Lubuskim palimpseście 

 

 Prof. Małgorzata Mikołajczak oraz dr Marta Bąkiewicz gościły na antenie Radia Index, gdzie miały okazję opowiedzieć o tomie zbiorowym Lubuski palimpsest pod redakcją dr Bąkiewicz z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Polonicum w Słubicach.

  Monografia jest efektem współpracy naszej pracowni ze słubicką jednostką. W tomie znajdują się artykuły ponad dwudziestu badaczy z Polski i Niemiec, dotyczące historii, kultury i literatury Ziemi Lubuskiej oraz polsko-niemieckiego pogranicza. Całą audycję można wysłuchać na stronie internetowej Radia Index.

 

12-13 PAŹDZIERNIKA 2017

 

Konferencja "Wino w literaturze i kulturze"

 

W dniach 12-13 października 2018 roku na uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja "Wino w literaturze  i kulturze". W ciągu dwudniowych obrad badacze z całego kraju zaprezentowali referaty dotyczące motywu wina w tekstach kultury. Kierownikiem organizacyjnym konferencji jest mgr Katarzyna Meller-Rebelska. 

 

 

3 PAŹDZIERNIKA 2017

Wykład inauguracyjny "Mity założycielskie Ziemi Lubuskiej w perspektywie nowego regionalizmu"

 

Prof. Małgorzata Mikołajczak wygłosiła wykład podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Treść wykładu można wysłuchać na stronie portalu akademickiego wzielonej.pl 

 

1 GRUDNIA 2016 

 

Wykład gościnny Małgorzaty Mikołajczak "Obraz Niemca
w literaturze lubuskiej - przemiany i funkcje"

 

Wizerunki Niemca w literaturze lubuskiej to temat wykładu, który prof. Mikołajczak wygłosiła podczas wykładu gościnnego
w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. 

Relacja ze spotkania znajduje się na stronie PNIB

 

 

13 PAŹDZIERNIKA 2016 

Spotkanie z prof. Małgorzatą Czermińską

13 października 2016 roku gościliśmy profesor Małgorzatę Czermińską z Uniwersytetu Gdańskiego, która w ramach Zielonogórskich Seminariów Literaturoznawczych wygłosiła referat "Autobiografia jako przekład, ekfraza, poznanie 
i terapia". Tematy (auto)biograficzne poruszyły też badaczki 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr Anastazja Seul ("Biografia według alfabetu. Refleksja o 'Dwugłosie z życia wziętym' Bożeny Chrząstowskiej i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś") oraz mgr Elżbieta Gazdecka ("Najdłuższa polska autobiografia. Fenomen twórczości Joanny Chmielewskiej". 

 

 9 MARCA 2016 

 

Promocja książki Pogranicze. Studia i szkice literackie 
Marty Ruszczyńskiej

 

Pogranicze. Studia i szkice literackie Marty Ruszczyńskiej to monografia naukowa, która ukazała się jako piąty tom z serii "Historia Literatury Pogranicza" nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Autorka poddała analizie kategorię pogranicza na wybranych przykładach literackich, sięgając aż do literatury doby romantyzmu.

9 marca 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ odbyła się promocja tej książki, którą poprowadziła prof. Małgorzata Mikołajczak.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie, cieszymy się,
że spotkanie zakończyło się długą i ciekawą dyskusją!

 

 

24 LISTOPADA 2015

 

Spotkanie z profesor Beatą Halicką

 

24 listopada 2015 roku mieliśmy przyjemność gościć profesor Beatę Halicką z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

Prof. Halicka wygłosiła wykład "Przymusowe migracje wczoraj i dziś. Problemy badawcze a wyzwania współczesności".  Temat zainteresował słuchaczy, czego dali wyraz w interesującej dyskusji.

 

Prof. Beata Halicka jest związana z UAM w Poznaniu,  Collegium Polonicum w Słubicach i Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest autorką książki Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948 oraz redaktorką zbioru Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku