Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

 • 08.05.2018:  W meandrach geopoetyki, wykład prof. Elżbiety Konończuk z Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 4.04.2018: Regionalizm w literaturze: wykład popularnonaukowy dr Kamili Gieby dla uczniów Technikum
  nr 3 w Zielonej Górze.
 • 31.03.2018: Wawrzynowy Konkurs na Recenzję.
 • 9.02.2018: Promocja książki Lubuski palimpsest pod redakcją Marty Bąkiewicz,. Muzeum Ziemi Lubuskiej
  w Zielonej Górze.
 • 12-13.10.2017: Konferencja naukowa "Wino w literaturze i kulturze": organizacja.
 • 3.10.2017: Mity założycielskie literatury lubuskiej - wykład Małgorzaty Mikołajczak na inaugurację roku akademickiego na UZ.
 • 1.12.2016: wykład prof. Małgorzaty Mikołajczak "Obraz Niemca w literaturze lubuskiej - przemiany
  i funkcje", Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum w Słubicach. 
 • 13.10.2016: spotkanie z prof. Małgorzatą Czermińską w ramach Zielonogórskich Spotkań Literaturoznawczych. 
 • 9.03.2016: promocja książki Marty Ruszczyńskiej Pogranicza. Studia i szkice literackie.
 • 24.11.2015: promocja książki Beaty Halickiej Polski Dziki Zachód.
 • 3.04.2014: wykład prof. Małgorzaty Mikołajczak "Nowy regionalizm w refleksji literaturoznawczej i praktyce interpretacyjnej", Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu.
 • 11.03.2014: promocja książki - zbioru szkiców Andrzeja K. Waśkiewicza Lubuskie środowisko literackie 
  w opracowaniu Małgorzaty Mikołajczak i Eugeniusza Kurzawy. 
 • 11-12.10.2012: konferencja "Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw": organizacja.
 • 15-16.11.2011: konferencja: "Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni
  i antropologii": organizacja.