Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

2016-2018: LUBUSKA LITERATURA OSADNICZA JAKO NARRACJA ZAŁOŻYCIELSKA REGIONU

Kierownik projektu: dr Kamila Gieba 

Finansowanie projektu: NARODOWE CENTRUM NAUKI W KRAKOWIE (konkurs PRELUDIUM 9: DEC-2015/17/N/HS2/03214)

 

2014-2017: REGIONALIZM W BADANIACH LITERACKICH: TRADYCJA I NOWE ORIENTACJE

Kierownik projektu: prof. dr. hab. Małgorzata Mikołajczak

Finansowanie projektu: NARODOWE CENTRUM NAUKI W KRAKOWIE (konkurs Opus 5: DEC-2013/09/B/HS2/01132)

Projekt realizowany we współpracy międzyuczelnianej razem z Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Wrocławskim.

 

2014-2015: KULTUROWO-HISTORYCZNY KRAJOBRAZ ŚRODKOWEGO NADODRZA

Kierownik projektu: dr Marta Bąkiewicz

Dofinansowanie projektu: POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI

Udział w projekcie realizowanym we współpracy międzynarodowej. Beneficjent: Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Słubicach.

 

2012: NOWY REGIONALIZM W BADANIACH LITERACKICH. BADAWCZY REKONESANS I ZARYS PERSPEKTYW

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.

Dofinansowanie projektu: FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie.