Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH
POŚWIĘCONYCH LITERATURZE LUBUSKIEJ
powstałych w Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną


Rok akademicki 2010/2011

1. Magdalena Front, Przestrzeń kulturowa w poezji Janusza Koniusza.
2. Magdalena Kalinowska, Przestrzeń magiczna jako element świata przedstawionego w zbiorze legend zatytułowanych „Złota dzida Bolesława”.
3. Janusz Łastowiecki, Zjawisko heterotopii w lubuskim słuchowisku i reportażu.
4. Kamila Maciejewska, Powroty do dzieciństwa w twórczości lubuskich poetów (na przykładzie utworów Czesława Sobkowiaka, Janusza Werstlera i Wojciecha Śmigielskiego).
5. Dorota Modrzyk, Powojenne oswajanie nowej i obcej przestrzeni (na przykładzie wspomnień osadników przybyłych na Ziemię Lubuską).
6. Agnieszka Nowicka, Związki człowieka z ziemią na tle przemian pokoleniowych w literaturze lubuskiej.
7. Marta Sikora, Obecność Kresów Wschodnich na Kresach Zachodnich. O powrotach do miejsc dzieciństwa w twórczości Henryka Szylkina.
8. Marika Sobczak, „Czy bajką było to, czy prawdą”. Legenda literacka Bronisławy Wajs-Papuszy.
9. Mirosław Szott, Motyw domu w lubuskiej poezji kobiecej.
10. Justyna Szumalo, Człowiek i miejsce w powojennych reportażach lubuskich.

Rok akademicki 2012/2013

1. Monika Chodnicka, Obraz powojennego osadnictwa na Ziemi Lubuskiej w prozie Zygmunta Trziszki i pamiętnikach osadników (wybrane przykłady).
2. Kamila Gieba, Rola folkloru w kształtowaniu tożsamości regionalnej (na przykładzie „Złotej dzidy Bolesława”).
3. Monika Kallaur, Twórczość Kazimierza Furmana (zarys monograficzny).
4. Magdalena Pyrek, Opowiadania Michała Kaziowa na tle tradycji literackiej.
5. Karolina Małgorzata Rak, Literacka legenda Michała Kaziowa.
6. Aneta Skibińska, Obraz miasta w poezji lubuskiej.
7. Malwina Subczyńska, Postać matki w twórczości Ireny Dowgielewicz i Anny Tokarskiej (próba typologii).
8. Marta Tomczyk, Wspomnienia Sybiraków jako lubuskie świadectwo czasów wojny.
9. Alicja Zdulska, Postać czarownicy w literaturze lubuskiej.