Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

Naukowa seria wydawnicza "Historia Literatury Pogranicza" ukazuje się pod auspicjami
Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną IFP UZ nakładem Oficyny Wydawniczej UZ. 


Kolegium redakcyjne serii: Kamila Gieba (sekretarz), Leszek Libera, Małgorzata Mikołajczak (przewodnicząca), Marta Ruszczyńska, Katarzyna Taborska, Paweł Zimniak.

Rada naukowa serii: Wojciech Browarny (UWr), Zbigniew Chojnowski (UWM), Elżbieta Konończuk (UwB), Ewa Kraskowska (UAM), Jerzy Madejski (US), Renata Makarksa (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji), Magdalena Marszałek (Uniwersytet Poczdamski), Elżbieta Rybicka (UJ).

 

Małgorzata Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, "Historia Literatury Pogranicza", tom 1, Zielona Góra 2011.

 

 

Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, współudz. K. Gieba, M. Sobczak, "Historia Literatury Pogranicza", tom 2, Zielona Góra 2013.

 

Sławomir Iwasiów, Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku"Historia Literatury Pogranicza", tom 3, Zielona Góra 2013.

 

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012, wstęp: M. Mikołajczak, opracowanie E. Kurzawa, "Historia Literatury Pogranicza", tom 4, Zielona Góra 2014.
Publikacja wydana we współpracy z Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry Winnica.

 

Marta Ruszczyńska, Pogranicze. Studia i szkice literackie, "Historia Literatury Pogranicza", tom 5,
Zielona Góra 2015.

 

Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza, red. M. Bąkiewicz, "Historia Literatury Pogranicza", tom 6, Zielona Góra 2018.
Publikacja sfinansowana ze środków Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Polonicum
w Słubicach i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.