Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

Rozwijając swoją działalność naukową, popularnonaukową i kulturalną Pracownia współpracuje z instytucjami naukowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami regionalnymi. Współpraca dotyczy m.in. realizacji projektów badawczych, organizacji konferencji i spotkań naukowych, popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze regionalnej.

 

Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z następującymi podmiotami: 

* Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie.

* Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Pollonicum w Słubicach.

* Zakład Antropologii Kultury i Badan Kaszubsko-Pomorskich: Akademia Pomorska w Słupsku.

* Śląska Pracownia Regionalistyczna: Uniwersytet Wrocławski.

* Zespół Badań Regionalnych: Uniwersytet w Białymstoku.

* Pracownia Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

* Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

* Związek Literatów Polskich: Oddział w Zielonej Górze.

* Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.

* Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica.

* Miasto Zielona Góra. 

* Stowarzyszenie Jeszce Żywych Poetów. 

 

Realizację naszych projektów wsparły instytucje:

* Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

* Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

* Komisja Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. 

 

Nasze działania stale wspiera Instytut Filologii Polskiej oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego