Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

Małgorzata Mikołajczak - prof. dr hab, kieruje Zakładem Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Założycielka Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną, kierowniczka Pracowni w latach 2010/2018. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (2012-2015), kierownik międzyuczelnianego projektu „Regionalizm w badaniach literackich – tradycja i nowe orientacje”, członek komitetu redakcyjnego serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich” oraz redaktor naczelny serii „Historia Literatury Pogranicza”. Autorka monografii poświęconych poezji Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta, a także książki Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011). Współredagowała tomy Nowy regionalizm w badaniach literackich – badawczy rekonesans i zarys perspektyw (2012), Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni (2013), Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii (2013).

 

Kamila Gieba – doktor nauk humanistycznych, asystent w Zakładzie Teorii Literatury  i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Zielonogórskiego,od 2018 roku kierownik Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie regionalizmu literackiego i problematyki dotyczącej zwrotu przestrzennego w humanistyce. Publikowała m.in. w czasopismach „Odra”, „Fraza”, „Pro Libris”, „Refleksje”, „Topos”, „Teksty Drugie”, „In Gremium”, „Konteksty Kultury”, „Świat Tekstów” oraz w kilku tomach zbiorowych.Autorka monografii Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu (Kraków 2018).Laureatka XII edycji Konkursu im. Cz. Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (wyróżnienie). Pełni funkcję sekretarza kolegium redakcyjnego naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza”. W ramach międzyuczelnianego zespołu badawczego realizuje projekt naukowy „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje”.

 

Janusz Łastowiecki – doktor nauk humanistycznych. Od kilku lat zastanawia się nad fenomenem teatru radiowego. Opanowują go głosy, muzyczne fobie i szmerowy pogłos. Sprawdza, na ile możliwy jest odbiór sztuki radia we współczesnych warunkach zdominowanych przez kulturę obrazu. Jego teksty ukazują się w „Tekstualiach”, „Twórczości”, „Frazie”, „Teatrze”, „Pro Libris”, „Autografie”. Na co dzień zajmuje się krytyką radiową i teatralną, publikuje wywiady i szkice krytyczne na portalach „E-teatr”, „Dziennik teatralny” i „Teatr Polskiego Radia”. Obok słuchowiska zajmuje go współczesny film polski, field recording i transowa muzyka eksperymentalna (głównie: ambient). Lubuskie dla niego to ludzie dlatego od czytania książek woli okoliczne spotkania i rozmowy. 

 

Mirosława Szott – ur. w 1987 roku, pochodzi ze Zbąszynka, a od kilku lat mieszka w Zielonej Górze.Doktor nauk humanistycznych, autorka rozprawy doktorskiej o poezji Ziemi Lubuskiej.Ukończyła studia z filologii polskiej oraz pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na poezji lubuskiej (bada ją w perspektywie geopoetyki), ale chętnie zaczytuje się też w historii Grünberga i topografii winiarskiej. Lubi spotkania z ludźmi, chętnie angażuje się w działania edukacyjne. Ciągle czegoś poszukuje (metafizyki tego miejsca, szlaków, map). Dużo podróżuje po okolicach. Lubi koty. Jest członkinią Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze i Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. Autorka tomiku poetyckiego pomiary Zamku.

 

Katarzyna Krysińska – doktor nauk humanistycznych. Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, studium bibliotekarskie oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Przez kilka lat pracowała jako redaktor i korektor w lubuskich wydawnictwach. Autorka rozprawy doktorskie Poezja lubuska wobec sacrum.

 

Katarzyna Meller  - ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie jest doktorantką literaturoznawstwa w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej IFP UZ. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą krajobrazu kulturowego Zielonej Góry na wybranych przykładach literackich.  Zainteresowania badawcze: geopoetyka, przestrzeń w literaturze, kategoria krajobrazu kulturowego w badaniach literackich.